สกสค เพิ่มช่องทางการติดต่อ “Web Page smartotep2017”

◙ เพื่อให้สมาชิกสามารถติดตามข่าวสาร ติดต่อ สอบถาม แนะนำเรื่องราว ข้อมูลต่างๆ ของ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้อย่างใกล้ชิด Update ข้อมูลเรื่องราวผ่านช่องทาง Web Page สำหรับสมาชิกที่ใช้ facebook เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง สมาชิก และ สกสค. อีกทางหนึ่ง

สมาชิกสามารถ ติดต่อ Web Page facebook ช่องทางนี้ได้โดย     images

15895231_1818897198365911_7997610405812858711_n

Untitled-3

>>>>> ลงทะเบียนเพื่อเข้าโครงการ คลิก <<<<<<<

>>>>>> แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับสวัสดิการ คลิก <<<<<<<<<<<<<<<<<

Smart Otep