สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร ลงนาม MOU

► วันที่ 22 กันยายน 2560 ดร.พิษณุ  ตุลสุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.     ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร    นายเชิดชัย สิงหันต์  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  และนายสมรรชัย สมพงษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัด    กระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด   ร่วมลงนาม MOU โครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร

008

007

►ในโอกาสนี้ ดร.พิษณุ  ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้มอบ รางวัลครูดึ ปูชนียบุคคล  2 รางวัล ให้แก่ นายสมเกียรติ คำทะเนตร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางนวลจันทร์ พันธสา   ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านนาเลา 

010

009

  อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร