สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ออกพื้นที่เยี่ยมสมาชิก

  ดร.ประภัสร  สุภาสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ออกพื้นที่เพื่อเยี่ยมสมาชิกอำเภอนิคมน้ำอูน นายศิริยนต์ เทพิน สมาชิก ชพค. – ชพส. ที่ประสบอุบัติเหตุ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิก ◙

IMG_7458 copy

IMG_7467 copy

IMG_7484 copy

IMG_7485 copy

IMG_7486 copy