สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ต้อนรับ ดร.ประภัสร สุภาสอน

► วันที่ 15 ธันวาคม 2559 พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดสกลนคร ตลอดจนผู้บริหารการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.ประภัสร สุภาสอน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ◙ 

1

2

3

4

5

6