เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพ

► นางนภาลัย ภูมิแสนโคจร ผอ.สกสค.จังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพ สำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 1 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ◙

14051756_1129489870440877_2053569762832956658_n

14045997_1129489837107547_7553057071496917821_n