เปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

► นางนภาลัย ภูมิแสนโคตร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2559 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ

Mision 1

Mision 3

Mision 2