แจ้งขอมีบัตรสมาชิก Online

♥ สมาชิก สกสค. จังหวัดสกลนคร สามารถแจ้งขอมี “บัตรสมาชิก” โดย    images  

► พิมพ์ ชื่อ – สกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ 

► สามารถรับบัตรสมาชิกได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสกลนคร ได้ในวันและเวลาราชการ 

10559924_741229215933613_7094275808830342098_n