ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกค้างชำระ

ประชาสัมพันธ์สมาชิก

► แจ้งสมาชิกโปรดทราบ รายชื่อต่อไปนี้เป็นรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ที่ไม่มีที่อยู่ติดต่อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายของท่านในการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ขอให้ท่านติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนครเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อไปภายในไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นี้ เพราะท่านอาจถูกถอนชื่อจากการเป็นสมาชิกได้ หรือ โทร 0-4271-3644 (44 ราย ไม่พบการชำระอาจเนื่องจากการเป็นชื่อ-สกุล หรือสถานที่ทำงาน) 

13325561_1070686422987889_6245117580727368445_n

13254614_1070686132987918_3494966110593926818_n