โครงการตรวจสุขภาพกับสิทธการจ่ายตรง

► ด้วยปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการ สดสค. ได้ร่วมทำ MOU กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เพื่อจัดโครงการตรวจสุขภาพให้กับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เบื้องต้นไดเดำเนินโครงการในหลายจังหวัดแล้ว การเข้าร่วมโครงการและสิทธประโยชน์ต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ตามคู่มือ คลิก

5253

5585

5585