QR CODE สกสค.จังหวัดสกลนคร

► เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก สกสค. จังหวัดสกลนคร สมาชิกสามารถใช้งานเว็ปไซด์  การให้ข้อมูลสมาชิก หรือสอบถามข้อมูลข่าวสารจาก สกสค. สกลนคร ได้ 3 ช่องทางคือสำหรับสมาชิกที่ต้องการ

1. ค้นหา ข้อมูลข่าวสาร สกสค. จากเว็ปไซด์ สกสค.จังหวัดสกลนคร

QR code เว็ป จังหวัด

2. ค้นหา ติอต่อกับ สกสค.จังหวัด ผ่านเฟซบุคสำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร

face sakon

3. ให้ข้อมูล สมาชิกเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน

แบบสอบถาม

>>>>>> ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด

QR ประเมินความพึงพอใจ